Privacyverklaring Caritas Urk

Caritas Urk vindt het belangrijk al haar diensten en activiteiten uit te voeren conform de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Ten aanzien van deze gegevens geldt dat Caritas Urk verantwoordelijke is in de zin van de AVG.

Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en overige gegevens over uw welzijn voor zover van belang voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, als u met ons belt, als er ondersteuning door ons gegeven word en als u meedoet aan een activiteit.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een andere organisatie na u toestemming, met Caritas Urk worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en indien nodig (én met uw toestemming) het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Caritas Urk:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Caritas Urk van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

2. Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wet mag Caritas Urk alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. We hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

Met uw toestemming. Bijvoorbeeld voor het aan u versturen van onze nieuwsbrief. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Vanuit een wettelijke verplichting (waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale verplichtingen en verplichtingen of andere dwingende wet- en regelgeving).

In verband met de gerechtvaardigde belangen van Caritas Urk. Bijvoorbeeld omdat u zich heeft aangemeld als vrijwilliger voor een van onze projecten en wij contact met u willen opnemen.

3. Uitwisseling van persoonsgegevens

Caritas Urk zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming te vragen.

4. Website en cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen. Wij gebruiken functionele cookies om het gebruik van onze website voor u te optimaliseren.

Daarnaast zijn op deze website cookies geplaatst van Google Analytics. De cookies van Google Analytics op deze site hebben als doel het bijhouden van de bezoekersstatistieken, zodat we de website steeds kunnen optimaliseren. De gegevens die we via Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd verwerkt, waarbij ook het ip-adres wordt gemaskeerd.

Wij maken soms gebruik van en/of verwijzen naar andere websites en organisaties, bijvoorbeeld YouTube en Facebook. Deze website’s en applicaties hebben een eigen privacy- en cookiebeleid.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Caritas Urk draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door ons aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Caritas Urk niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

6. Uw privacyrechten

Indien wij gegevens van u verwerken, dan heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u indienen door een e-mail te sturen of ons te bellen. Voordat wij tot wijziging, etc. overgaan, zullen wij eerst uw identiteit controleren. Verwijdering van gegevens is slechts mogelijks voor die gegevens waarvoor wij geen wettelijke bewaarplicht hebben.

7. Wijzigingen

Privacy is een onderwerp dat nog volop in beweging is. Wij zullen de informatie op deze website dan ook aanpassen als dit nodig is.

8. Contact

Als u vragen heeft kunt u ons als volgt bereiken:

Caritas Urk
Singel 9A
8321 GT Urk
tel: 0527-683346
e-mail: info@caritasurk.nl

9.Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-02-2023

  Vertel ons waarom je ontevreden bent.

  Dit zal sluiten in 20 seconden

   Laat ons weten waarom je matig tevreden bent.

   Dit zal sluiten in 0 seconden

    Fijn om te horen, laat het ons weten.

    Dit zal sluiten in 0 seconden

     Vertel ons waarom je ontevreden bent.

     Dit zal sluiten in 0 seconden