Mantelzorgers die zorgen voor iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Zorgen voor een naaste met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel kan ontstaan door een ongeval, hersenziekte zoals Parkinson en MS, zuurstoftekort na bijvoorbeeld een hartinfarct, of door een hersenbloeding of beroerte. Hierdoor is er sprake van een veranderd leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na het hersenletsel. Dit geldt niet alleen voor de getroffene maar óók voor zijn omgeving. Naasten zitten vaak met veel vragen.
Om deze naasten te kunnen ondersteunen wordt het volgende georganiseerd:

Contactgroep Niet Aangeboren Hersenletsel
Dit zijn bijeenkomsten met als doel mantelzorgers te informeren en met mensen in een vergelijkbare situatie in contact te brengen.  Dit kan een lezing zijn of een koffie-ontmoeting.
Kijk hier voor de eerstvolgende bijeenkomst

Cursus Omgaan met niet aangeboren hersenletsel
Deze cursus wordt eens in de twee jaar georganiseerd en bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin u in een groep van maximaal 12 personen informatie, tips en handvatten krijgt. Verschillende gastsprekers die werkzaam zijn bij InteraktContour en Revalidatie Friesland en het Hersenletselteam Flevoland verlenen hieraan hun medewerking. De cursus wordt standaard eens per twee jaar aangeboden maar bij veel vraag naar deze cursus kan dit mogelijk sneller gerealiseerd worden. Heeft u interesse? Laat het ons weten!

Individueel contact
Wilt u liever niet in een groepsbijeenkomst uw vragen stellen of uw verhaal kwijt? U kunt ook één op één een afspraak maken met de mantelzorgconsulenten. Zij denken met u mee en helpen u graag! Soms is één gesprek al voldoende maar een langer begeleidingstraject, afhankelijk van uw behoefte, kan ook. 

N.B.: Eigenlijk is dementie ook een vorm van niet aangeboren hersenletsel. Maar door het andere verloop en andere specifieke problemen wordt er voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie een ander aanbod georganiseerd.

  Vertel ons waarom je ontevreden bent.

  This will close in 20 seconds

   Laat ons weten waarom je matig tevreden bent.

   This will close in 0 seconds

    Fijn om te horen, laat het ons weten.

    This will close in 0 seconds

     Vertel ons waarom je ontevreden bent.

     This will close in 0 seconds