team-spirit-2447163_1920
team-spirit-2447163_1920
team-spirit-2447163_1920
team-spirit-2447163_1920
previous arrow
next arrow

FLEVOMEER BIBLIOTHEEK URK

Ouderavond: Waarom zou je lezen?

Deze lezing is voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Er wordt ingegaan op de onmisbaarheid van een goede leesvaardigheid: waarom wordt het in onze beeldcultuur steeds belangrijker om goed te kunnen lezen? Verder passeren een aantal sprekende voorbeelden de revue en is er gelegenheid om vragen te stellen. 

Workshop: Creatief schrijven met de Schoolschrijver

Uit onderzoek blijkt dat het schrijven van teksten een belangrijke functie heeft voor het begrijpen van teksten. De belangstelling voor het creatief schrijven op school groeit dan ook. Nederlandse kinderen zijn er niet goed in doordat ze op school weinig schrijven en nauwelijks gericht schrijfinstructie krijgen. Tijdens deze workshop krijgt u praktische informatie om direct met de leerlingen aan de slag te gaan. De workshop wordt gegeven door Janneke Schotveld, schrijver van de bekende verhalen over bijvoorbeeld: Superjuffie.

 • Locatie: In de bibliotheek in Dronten en Emmeloord
 • Datum: Woensdagmiddag 22 januari 2020 in Emmeloord en woensdagmiddag 29 januari 2020 in Dronten
 • Duur: 3 uur
 • Inschrijven: Via de webshop op www.flevomeerbibliotheek.nl
 • Informatie: Lokale contactpersoon, FlevoMeer Bibliotheek Urk: Marja Spit, m.spit@flevomeerbibliotheek.nl
 • Kosten: € 70,00 per deelnemer. Aantal deelnemers minimaal 12 en maximaal 16 personen.

Ouderavond ‘Wat doet de digitale wereld met je’: Controle voor digitaal gedrag door Laurens Veltman

Hoe zit het met de leerlingen? Verdwijnt het kind voortdurend in het gamen en is het lastig om dit te onderbreken? Is het vooral met haar smartphone bezig en lijkt het ‘online leven’ soms belangrijker dan het ‘echte leven’? Zijn Fortnite, Minecraft, TikTok, of Instagram belangrijker dan sporten, of met elkaar iets doen? De digitale wereld is voor kinderen steeds meer de wereld waar het gebeurt. Maar zonder het zich bewust te zijn, verliezen ze zichzelf erin. Wat doen kinderen nou precies in deze wereld? Welke verleidingen komen ze tegen en waarom is het (kinder)brein hier zo gevoelig voor? Wat zijn de gevaren van deze wereld? Hoe ga je hiermee om als ouder? Welke grenzen stel je t.a.v. internet, gamen, of ‘computertijd’, en hoe ga je om met leeftijdsindicaties? Hoe kom je erover in contact zonder in het ‘gevecht’ te geraken?

Deze ouderavond staat in het teken van inzicht krijgen in het digitale gedrag van uw zoon/dochter en geeft handvatten om in contact te komen en bij te sturen op (de mate van) digitaal gedrag!

Ouderavond: Workshop sociale media

Grenzen stellen aan gebruik van mobiele telefoon? “Geen idee waar ik moet beginnen en wat reëel is” of “Ik ben vaak meer veroordelend dan belangstellend”. Wie herkent dit niet? Deze onderwerpen worden tijdens de ouderavond sociale media besproken. Op een interactieve manier met verschillende werkvormen gaan we in gesprek over het gebruik van sociale media van kind, ouder en school. Hoe gaan we hier mee om en wat kunnen we leren van elkaar?

Ouderavond: Educatieve apps

In een oerwoud van apps is het vaak moeilijk om een goede app te vinden. Waar kan ik deze vinden, wat is het verschil tussen een gratis en een betaalde app, welke apps worden er gebruikt op school. Naast al deze vragen wordt er ook gekeken hoe u uw tablet of iPad op een veilige manier kunt instellen, zodat u door apps niet voor onplezierige verrassingen kan komen te staan.


DE CULTURELE HAVEN

Elke school stelt zelf het lesprogramma samen door per groep drie lespakketten uit het schema te kiezen. Eén van deze lespakketten wordt gekoppeld aan een projectweeklespakket waarin aanvullende workshops, excursies en presentaties plaatsvinden. 

Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er digibordlespakketten met daarin: 

 1. Werkvormen en opdrachten rondom erfgoed, beeldendekunst, theater en muziek.
 2. Inspirerende digibordtools zoals quizen,(animatie)filmpjes, minidocumentaires en foto’s.
 3. Achtergrondinformatie over de unieke geschiedenis vanFlevoland.
 4. Ook wordt er samengewerkt aan een feestelijke projectweekmet cultuurlessen voor de leerkracht, workshops van professionele kunstenaars, theatervoorstellingen en excursies.

Voor de leerkrachten organiseren wij een inspirerende kickoff ter kennismaking met de leerlijn en ondersteunen wij de school om de leerlijn tot een succes te maken.

Kosten

 • 6 euro per leerling voor groep 3 t/m 7.
 • 3 euro per leerling voor groep 1, 2 en 8.
 • Bijdrage van 100 tot 200 euro voor de digitale lesomgeving, afhankelijk van de grootte van de school

Omdat De Culturele Haven gerealiseerd wordt in het kader van de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, zijn de kosten laag.

De Culturele Haven wordt aangeboden door: BonteHond, Nieuw Land, Voormalig Museum De Paviljoens, Kubus i.s.m. FleCk en lokale cultuuraanbieders.

Contactgegevens
Remko Willems
T: 0320-727021
E: r.willems@dekubuslelystad.nl


MEDIASPOOR FLEVOLAND

Korte omschrijving

Een doorlopende leerlijn media-educatie. Mediaspoor bestaat uit vijf lespakketten voor het basisonderwijs. Samen vormen zij een doorlopende leerlijn: aan het eind van zijn schooltijd heeft de leerling een brede basis voor kritisch en doelgericht mediagebruik. De lespakketten zijn ontwikkeld voor meerdere leerjaren. Hierdoor biedt de leerlijn de mogelijkheid om een jaar eens een andere invulling te geven aan media-educatie, zonder dat er lesstof wordt overgeslagen. 

De lespakketten, inclusief materiaal voor digiborden en heldere instructies voor gebruik, worden online kosteloos beschikbaar gesteld. Als leerkracht ga je zelf met de leerling aan het werk met de lespakketten. Tevens wordt in ieder lespakket samengewerkt met een lokale kunstenaar of vakdocent, een kunstinstelling, bibliotheek of het archief van Nieuw Land.

 • Locatie: in school en excursies naar de bibliotheek en het archief van Nieuw Land.
 • Lesvorm: lespakketten door de leerkracht zelf uitgevoerd
 • Lesduur: verschillend per groep
 • Aantal deelnemers: inschrijven kan met de hele school of per groep
 • Prijs: de lespakketten zijn kosteloos te downloaden. Voor de lessen die door externen worden uitgevoerd, wordt een bijdrage gevraagd.

Contactgegevens
Mediaspoor is voor Flevoland doorontwikkeld door FleCk (onderdeel van Stichting Kubus Lelystad). 

FleCk, Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland
Agorabaan 3
8244 JS  Lelystad
Postbus 354
8200 AJ  Lelystad 
T: 0320 22 15 24
E: info@cultuureducatieflevoland.nl
I: www.cultuureducatieflevoland.nl  
I: www.mediaspoor.nl


DAG VAN DE CULTUUREDUCATIE FLEVOLAND

Dè provinciale inspiratiedag voor cultuuronderwijs. Welkom in de toekomst! Heb jij ook behoefte aan een middag vol inspiratie en informatie over cultuuronderwijs èn interessante ontmoetingen? Kom dan naar Dag van Cultuureducatie Flevoland, dè inspiratiedag voor cultuuraanbieders en scholen. Na het grote succes van de eerst twee edities bieden we je ook dit jaar weer een programma aan met een inspirerende keynote, verrassende workshops èn de finale van de Verkiezing Cultuurschool Flevoland.

Vlieg jij met ons mee naar 2032? Lees hier meer over de Dag van de Cultuureducatie 2016. 

 • Locatie: Flevoland
 • Lesvorm: een inspirerende keynote en verrassende workshops
 • Lesduur: 1 bijeenkomst
 • Aantal deelnemers: n.v.t.
 • Prijs: kosteloos

Contactgegevens
FleCk, Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland
Agorabaan 3
8244 JS  Lelystad
Postbus 354
8200 AJ  Lelystad 
T: 0320 22 15 24
E: info@cultuureducatieflevoland.nl
I: www.cultuureducatieflevoland.nl


EXPERTISEBEVORDERING

Korte omschrijving

De ICC cursus is bedoeld voor leerkrachten die aan de slag willen met cultuuronderwijs op school. Tijdens deze cursus leer je hoe je samen met je team cultuuronderwijs op de basisschool structureel kunt vormgeven, stimuleren en behouden. Je komt alles te weten over kunst-, erfgoed- en media-educatie en actuele ontwikkelingen en theorieën op deze gebieden. Je verkent de culturele omgeving van de school, maakt kennis met leerlijnen en schrijft aan de hand van de ambities van je school, onder begeleiding van de trainers, een beleidsplan cultuuronderwijs. Ook krijg je tijdens de cursus tips over het creëren van draagvlak en het enthousiasmeren van je team. Samenwerking is namelijk essentieel voor goede cultuuronderwijs. Daarnaast verken je welke taken en welke rol bij jou en je school passen.

Veel schoolbesturen hebben deze cursus is hun scholingsplan opgenomen, want als je de cursus hebt afgerond, ontvang je het landelijk erkende ICC-certificaat en ben je officieel interne cultuurcoördinator (ICC-er).  Met dit certificaat en je beleidsplan in de hand kun je meteen aan de slag als ICC-er en starten met het verwerkelijken van de ambities van de school.

 • Locatie: op diverse plekken in Flevoland. Bij voldoende inschrijvingen kan de cursus op Urk plaatsvinden. 
 • Lesvorm: cursus
 • Lesduur: 7 bijeenkomsten van 3,5 uur. Totale studiebelasting 50 uur. 
 • Aantal deelnemers: de cursus gaat van start bij min. 8 deelnemers. Er geldt een max. van 15 deelnemers. 
 • Prijs: kosteloos
 • Deelnamevoorwaarden: inschrijvingen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst. Voor deze cursus is aanwezigheid verplicht: je mag max. 1 les afwezig zijn. Je maakt een vervangende huiswerkopdracht voor de gemiste les. 

Contactgegevens
FleCk, Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland
Agorabaan 3
8244 JS  Lelystad
Postbus 354
8200 AJ  Lelystad 
T: 0320 22 15 24
E: info@cultuureducatieflevoland.nl
I: www.cultuureducatieflevoland.nl


CREATIVITEITSONTWIKKELING

Korte omschrijving

Creativiteitsontwikkeling staat sterk in de belangstelling, onder meer door de groeiende aandacht voor 21st century skills en de toenemende kennis over de werking van het kinderbrein en hoe kinderen leren. Daarom heeft FleCk een training ontwikkeld waarbij leerkrachten en cultuurcoördinatoren in een middag kennis kunnen maken met het begrip creativiteitsontwikkeling in relatie tot cultuureducatie. Je leert welke vaardigheden aanbod komen bij creativiteitsontwikkeling. Is creativiteit een talent of kan je dat leren? En je krijgt tips, waarmee je direct zelf aan het werk kan in de klas.  

 • Locatie: Deze training kan in-company voor bijvoorbeeld één bestuur of scholen binnen één gemeente worden aangeboden. Neem hiervoor contact op met FleCk.
 • Lesvorm: training
 • Lesduur: 1 bijeenkomst van 3.5 uur
 • Aantal deelnemers: de training vindt plaats bij min. 12 deelnemers.
 • Prijs: kosteloos
 • Doelgroep: leerkrachten en (gecertificeerde) cultuurcoördinatoren. 

Contactgegevens
FleCk, Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland
Agorabaan 3
8244 JS  Lelystad
Postbus 354
8200 AJ  Lelystad 
T: 0320 22 15 24
E: info@cultuureducatieflevoland.nl
I: www.cultuureducatieflevoland.nl


EXPERTISEBEVORDERING

Aanbod FleCk – Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland schooljaar 2017-2018

FleCk is het expertisecentrum voor cultuuronderwijs in de provincie Flevoland. Wij zijn aanspreekpunt voor scholen, schoolbesturen en cultuuraanbieders die vragen hebben over cultuuronderwijs of behoefte hebben aan scholing, advies en ondersteuning op dit gebied. Ook zorgen wij voor de verspreiding van interessante en relevante landelijke en internationale ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van media-educatie of creativiteit.

Onze centrale doelstelling is de bevordering van de verankering en de verbetering van de kwaliteit van cultuuronderwijs in het primair onderwijs in Flevoland, zodat kinderen met een tas vol culturele bagage en creativiteit  zich binnen onze samenleving kunnen ontplooien. We  werken daarbij nauw samen met de lokale partners voor cultuureducatie in alle zes Flevolandse gemeentes: Meerpaal Dronten, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, FlevoMeer Bibliotheek Urk, Kubus Lelystad, de Cultuurmakelaar Zeewolde en Collage-Almere.  

In onze brochure vind je het volledige aanbod van diensten en producten van FleCk voor schooljaar 2017-2018. Dit bestaat uit het scholings- en professionaliseringsaanbod voor leerkrachten directeuren, leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, schoolteams en beleidsmakers en de door FleCk ontwikkelde de innovatieve projecten en diensten. 

We hopen je te ontmoeten tijdens een van onze trainingen, workshops, projecten, bijeenkomsten of gesprekken.

Team FleCK

 • Remco Willems, Programmamanager
 • Danielle Bijsmans, Adviseur en Projectleider De Culturele Haven
 • Allard van Bremen, Adviseur Muziek
 • Mieke Dols, Adviseur

Contactgegevens
FleCk, Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland
Agorabaan 3
8244 JS  Lelystad
Postbus 354
8200 AJ  Lelystad 
T: 0320 22 15 24
E: info@cultuureducatieflevoland.nl
I: www.cultuureducatieflevoland.nl

  Vertel ons waarom je ontevreden bent.

  Dit zal sluiten in 20 seconden

   Laat ons weten waarom je matig tevreden bent.

   Dit zal sluiten in 0 seconden

    Fijn om te horen, laat het ons weten.

    Dit zal sluiten in 0 seconden

     Vertel ons waarom je ontevreden bent.

     Dit zal sluiten in 0 seconden